Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Oddelenie úrazovej chirurgie - traumatológia 1551 114 32 - 1697
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 5515 720 4082 187 10504
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 1612 41 813 9 2475
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 18 - 2 - 20
Bratislavský Bratislava FNsP Bratislava Ortopedické - 1 - - 1
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 672 139 - - 811
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 842 172 1 - 1015
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 4 - - - 4
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 173 2 308 1 484
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 229 1 143 1 374
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 1156 13 667 2 1838
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 5852 946 3074 223 10095
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 3875 429 2668 121 7093
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1651 154 653 33 2491
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 49 - 109 1 159
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 3867 376 1844 92 6179
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 826 60 140 9 1035
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1475 110 615 14 2214
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 2093 238 1726 118 4175
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 2101 142 1254 21 3518
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 681 2 - - 683
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie 1 - 1 - 2
Nitriansky Levice NsP Levice Oddelenie úrazovej chirurgie 718 29 423 29 1199
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 278 5 22 1 306
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 2369 148 1476 34 4027
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1262 39 72 9 1382
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedické oddelenie 2866 90 1797 19 4772
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2243 113 2122 58 4536
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 500 13 - - 513
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 1750 26 2037 17 3830
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 393 6 - - 399
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 3576 241 2758 93 6668
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 2 1 - - 3
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 134 4 - - 138
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 4625 647 4230 190 9692
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 2021 94 1141 14 3270
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 87 - - - 87
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 600 2 - 1 603
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 956 8 - - 964
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 1955 205 1381 58 3599
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 1903 117 1327 33 3380
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1345 44 443 5 1837
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 1530 16 1272 4 2822
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 1931 170 884 42 3027
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2379 47 1069 19 3514
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1663 50 1004 12 2729
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 621 6 28 - 655
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 4280 802 3616 183 8881
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 8121 457 4981 300 13859
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 159 1 - - 160
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 918 6 37 - 961
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 3089 299 2598 92 6078
Spolu 88744 7349 52860 2047 151000