Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Oddelenie úrazovej chirurgie - traumatológia 1504 106 32 - 1642
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 5413 716 3974 179 10282
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 1561 38 773 8 2380
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 18 - 2 - 20
Bratislavský Bratislava FNsP Bratislava Ortopedické - 1 - - 1
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 672 141 - - 813
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 843 170 1 - 1014
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 3 - - - 3
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 167 3 294 1 465
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 229 1 143 1 374
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 1131 11 647 2 1791
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 5718 936 3015 221 9890
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 3825 415 2634 117 6991
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1636 153 653 30 2472
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 43 - 102 1 146
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 3723 370 1726 81 5900
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 814 60 136 9 1019
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1431 110 596 14 2151
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 1986 236 1577 105 3904
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 2040 132 1179 19 3370
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 634 2 - - 636
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie 2 - 1 - 3
Nitriansky Levice NsP Levice Oddelenie úrazovej chirurgie 689 26 412 27 1154
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 278 5 22 1 306
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 2322 144 1413 31 3910
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1233 37 39 7 1316
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedické oddelenie 2815 89 1749 17 4670
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2045 101 1918 51 4115
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 465 11 - - 476
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 1542 22 1884 11 3459
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 358 4 - - 362
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 3477 232 2676 87 6472
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 2 1 - - 3
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 84 4 - - 88
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 4577 644 4144 190 9555
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1954 90 1083 14 3141
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 85 - - - 85
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 544 2 - 1 547
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 866 8 - - 874
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 1796 193 1298 51 3338
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 1844 109 1266 32 3251
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1311 43 406 5 1765
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 1418 16 1184 3 2621
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 1855 164 829 40 2888
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2268 44 996 14 3322
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1627 51 977 12 2667
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 614 6 26 - 646
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 4225 790 3557 182 8754
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 7965 448 4896 289 13598
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 153 1 - - 154
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 898 5 37 - 940
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 2954 280 2402 82 5718
Spolu 85884 7174 50709 1937 145704