Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Oddelenie úrazovej chirurgie - traumatológia 1521 108 32 - 1661
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 5439 716 4001 184 10340
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 1580 38 788 9 2415
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 18 - 2 - 20
Bratislavský Bratislava FNsP Bratislava Ortopedické - 1 - - 1
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 672 141 - - 813
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 843 170 1 - 1014
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 3 - - - 3
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 168 3 300 1 472
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 229 1 143 1 374
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 1145 12 660 2 1819
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 5805 939 3048 221 10013
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 3843 418 2651 118 7030
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1642 154 653 31 2480
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 45 - 103 1 149
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 3808 374 1789 86 6057
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 824 60 139 9 1032
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1453 110 601 14 2178
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 2012 236 1618 109 3975
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 2065 136 1211 20 3432
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 634 2 - - 636
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie 2 - 1 - 3
Nitriansky Levice NsP Levice Oddelenie úrazovej chirurgie 699 29 415 27 1170
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 278 5 22 1 306
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 2342 147 1442 32 3963
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1233 37 39 7 1316
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedické oddelenie 2830 89 1770 17 4706
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2049 101 1933 51 4134
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 465 11 - - 476
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 1618 22 1894 11 3545
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 358 4 - - 362
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 3545 240 2720 90 6595
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 2 1 - - 3
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 115 4 - - 119
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 4591 646 4160 191 9588
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 2013 94 1134 14 3255
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 87 - - - 87
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 588 2 - 1 591
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 866 8 - - 874
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 1851 195 1335 55 3436
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 1867 112 1285 32 3296
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1320 44 420 5 1789
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 1488 16 1234 4 2742
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 1919 167 872 41 2999
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2380 47 1031 15 3473
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1640 50 987 12 2689
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 614 6 26 - 646
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 4250 797 3590 183 8820
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 8019 454 4930 294 13697
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 159 1 - - 160
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 911 6 37 - 954
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 3080 296 2588 91 6055
Spolu 87155 7253 51615 1982 148005