Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Oddelenie úrazovej chirurgie - traumatológia 1533 110 32 - 1675
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 5470 717 4037 186 10410
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 1591 38 800 9 2438
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 18 - 2 - 20
Bratislavský Bratislava FNsP Bratislava Ortopedické - 1 - - 1
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 672 141 - - 813
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 842 170 1 - 1013
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 4 - - - 4
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 173 3 304 1 481
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 229 1 143 1 374
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 1156 13 667 2 1838
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 5837 945 3064 224 10070
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 3865 424 2663 120 7072
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1647 154 653 31 2485
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 47 - 107 1 155
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 3867 377 1845 91 6180
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 826 60 140 10 1036
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1470 111 608 14 2203
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 2059 237 1680 112 4088
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 2095 140 1238 20 3493
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 681 2 - - 683
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie 2 - 1 - 3
Nitriansky Levice NsP Levice Oddelenie úrazovej chirurgie 699 29 416 28 1172
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 278 5 22 1 306
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 2364 149 1470 34 4017
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1262 39 72 9 1382
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedické oddelenie 2851 90 1790 19 4750
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2242 113 2122 58 4535
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 500 13 - - 513
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 1750 26 2037 17 3830
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 380 6 - - 386
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 3568 241 2743 92 6644
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 2 1 - - 3
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 134 4 - - 138
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 4609 647 4177 190 9623
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 2013 94 1133 14 3254
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 87 - - - 87
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 600 2 - 1 603
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 956 8 - - 964
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 1944 205 1374 57 3580
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 1884 113 1308 32 3337
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1335 44 433 5 1817
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 1530 16 1272 4 2822
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 1931 169 884 42 3026
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2379 47 1031 15 3472
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1658 50 1000 12 2720
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 621 6 28 - 655
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 4280 802 3616 183 8881
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 8098 456 4969 301 13824
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 159 1 - - 160
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 916 6 37 - 959
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 3089 298 2598 93 6078
Spolu 88430 7327 52527 2031 150315