Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Oddelenie úrazovej chirurgie - traumatológia 1459 104 32 - 1595
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 5274 700 3832 170 9976
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 1497 37 730 6 2270
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 19 - 2 - 21
Bratislavský Bratislava FNsP Bratislava Ortopedické - 1 - - 1
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 669 141 - - 810
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 844 170 1 - 1015
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 3 - - - 3
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 155 3 277 1 436
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 229 1 143 1 374
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 1097 11 619 2 1729
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 5606 918 2935 208 9667
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 3762 409 2594 116 6881
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1628 151 652 30 2461
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 42 - 92 1 135
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 3649 363 1694 79 5785
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 805 58 136 9 1008
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1386 110 564 13 2073
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 1960 235 1529 98 3822
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 1981 126 1124 13 3244
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 634 2 - - 636
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie 2 - 1 - 3
Nitriansky Levice NsP Levice Oddelenie úrazovej chirurgie 595 20 364 16 995
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 278 5 22 1 306
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 2319 144 1412 31 3906
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1177 36 39 7 1259
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedické oddelenie 2751 81 1692 17 4541
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2045 99 1918 51 4113
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 465 11 - - 476
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 1542 23 1774 11 3350
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 358 4 - - 362
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 3425 232 2595 85 6337
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 2 1 - - 3
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 47 3 - - 50
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 4496 627 4029 179 9331
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1929 89 1057 14 3089
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 85 - - - 85
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 544 2 - 1 547
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 866 8 - - 874
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 1796 193 1260 50 3299
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 1767 101 1208 29 3105
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1265 43 377 5 1690
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 1417 17 1184 3 2621
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 1833 161 795 39 2828
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2236 44 965 14 3259
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1576 50 936 11 2573
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 596 6 22 - 624
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 4135 770 3434 180 8519
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 7764 439 4786 270 13259
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 153 1 - - 154
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 880 5 35 - 920
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 2941 280 2393 82 5696
Spolu 84211 7038 49264 1845 142358