Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Oddelenie úrazovej chirurgie - traumatológia 1496 106 32 - 1634
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 5387 714 3944 179 10224
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 1549 38 759 8 2354
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 18 - 2 - 20
Bratislavský Bratislava FNsP Bratislava Ortopedické - 1 - - 1
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 669 141 - - 810
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 843 170 1 - 1014
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 3 - - - 3
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 164 3 289 1 457
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 229 1 143 1 374
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 1119 11 634 2 1766
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 5674 921 2996 211 9802
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 3811 412 2626 117 6966
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1636 153 653 30 2472
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 43 - 100 1 144
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 3682 369 1713 81 5845
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 814 60 136 9 1019
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1423 110 590 13 2136
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 1986 236 1577 105 3904
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 2020 129 1164 17 3330
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 634 2 - - 636
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie 2 - 1 - 3
Nitriansky Levice NsP Levice Oddelenie úrazovej chirurgie 660 25 399 26 1110
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 278 5 22 1 306
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 2322 144 1413 31 3910
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1233 37 39 7 1316
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedické oddelenie 2802 89 1732 17 4640
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2045 101 1918 51 4115
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 465 11 - - 476
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 1542 22 1794 11 3369
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 358 4 - - 362
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 3465 232 2662 86 6445
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 2 1 - - 3
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 84 4 - - 88
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 4563 642 4118 189 9512
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1954 90 1083 14 3141
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 85 - - - 85
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 544 2 - 1 547
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 866 8 - - 874
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 1796 193 1286 51 3326
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 1826 106 1258 33 3223
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1302 43 401 5 1751
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 1418 16 1184 3 2621
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 1836 162 798 40 2836
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2268 44 996 14 3322
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1613 51 972 12 2648
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 614 6 26 - 646
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 4207 786 3523 183 8699
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 7926 447 4879 283 13535
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 153 1 - - 154
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 894 5 37 - 936
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 2954 280 2402 82 5718
Spolu 85504 7137 50312 1917 144870