Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Oddelenie úrazovej chirurgie - traumatológia 1245 85 31 - 1361
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 4428 618 2957 106 8109
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 1191 25 461 1 1678
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 9 2 17
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 18 - 2 - 20
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 667 140 - - 807
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 854 178 - - 1032
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 2 - - - 2
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 99 1 149 - 249
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 79 1 50 - 130
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 854 10 427 1 1292
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 4718 799 2471 171 8159
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 3312 371 2201 100 5984
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1428 128 546 22 2124
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 30 - 48 - 78
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 3072 290 1348 60 4770
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 667 55 99 8 829
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1045 97 403 11 1556
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice - Šaca Ortopedické oddelenie 1727 227 1231 64 3249
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 1641 97 693 7 2438
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 548 1 - - 549
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - 1 44
Nitriansky Levice NsP Levice Oddelenie úrazovej chirurgie 398 13 246 9 666
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 295 5 33 1 334
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 151 2 - - 153
Nitriansky Nitra FN Nitra Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 1956 105 1157 22 3240
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1032 33 19 3 1087
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedické oddelenie 2361 61 1379 9 3810
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 1712 89 1539 41 3381
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Traumatologické oddelenie 414 9 - - 423
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 1123 13 1195 5 2336
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 233 1 - - 234
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 2747 217 1942 70 4976
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 1 - - - 1
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 5 1 - - 6
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 3845 504 3278 115 7742
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1647 74 763 9 2493
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 74 - - - 74
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 458 1 - - 459
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 714 7 - - 721
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 1466 168 1048 45 2727
Trnavský Dunajská Streda NsP D. Streda Ortopedické oddelenie 1306 63 802 15 2186
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1000 35 233 3 1271
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 1077 5 865 - 1947
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 1565 139 598 34 2336
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 1924 34 742 8 2708
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1366 39 672 5 2082
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 543 5 7 - 555
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 3571 712 2786 171 7240
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 6615 360 3865 189 11029
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 137 1 - - 138
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 752 5 29 - 786
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 2560 221 1917 61 4759
Spolu 70750 6046 38241 1369 116406