Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Oddelenie úrazovej chirurgie - traumatológia 1461 104 32 - 1597
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 5298 701 3862 172 10033
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 1516 37 736 7 2296
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 19 - 2 - 21
Bratislavský Bratislava FNsP Bratislava Ortopedické - 1 - - 1
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 669 141 - - 810
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 843 170 1 - 1014
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 3 - - - 3
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 158 3 277 1 439
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 229 1 143 1 374
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 1097 11 619 2 1729
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 5642 918 2959 209 9728
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 3774 412 2603 116 6905
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1629 151 652 30 2462
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 43 - 94 1 138
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 3650 365 1695 79 5789
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 805 58 136 9 1008
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1398 110 575 13 2096
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 1986 235 1577 105 3903
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 1993 128 1129 13 3263
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 634 2 - - 636
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie 2 - 1 - 3
Nitriansky Levice NsP Levice Oddelenie úrazovej chirurgie 595 20 364 16 995
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 278 5 22 1 306
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 2320 144 1412 31 3907
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1199 37 39 7 1282
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedické oddelenie 2760 86 1700 17 4563
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2045 99 1918 51 4113
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 465 11 - - 476
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 1542 23 1774 11 3350
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 358 4 - - 362
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 3440 232 2614 85 6371
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 2 1 - - 3
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 84 4 - - 88
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 4511 630 4041 179 9361
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1943 90 1075 14 3122
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 85 - - - 85
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 544 2 - 1 547
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 866 8 - - 874
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 1796 193 1260 50 3299
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 1782 104 1226 31 3143
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1272 43 382 5 1702
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 1417 17 1184 3 2621
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 1836 161 798 40 2835
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2236 44 965 14 3259
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1587 50 950 11 2598
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 596 6 22 - 624
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 4151 773 3453 181 8558
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 7814 440 4811 273 13338
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 153 1 - - 154
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 884 5 35 - 924
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 2941 280 2393 82 5696
Spolu 84578 7064 49541 1863 143046