Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Oddelenie úrazovej chirurgie - traumatológia 1224 82 32 - 1338
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 4367 610 2887 106 7970
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 1163 26 445 1 1635
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 9 2 17
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 19 - 2 - 21
Bratislavský Bratislava FNsP Bratislava Ortopedické 1 - - - 1
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 669 141 - - 810
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 846 172 1 - 1019
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 3 - - - 3
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 97 2 146 - 245
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 79 1 50 - 130
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 831 9 408 1 1249
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 4731 821 2472 181 8205
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 3239 340 2146 81 5806
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1408 127 539 21 2095
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 28 - 46 - 74
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 3066 286 1349 58 4759
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 665 56 98 8 827
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1042 97 402 10 1551
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice - Šaca Ortopedické oddelenie 1730 232 1229 64 3255
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 1614 96 670 8 2388
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 547 2 - - 549
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie 2 - 1 - 3
Nitriansky Levice NsP Levice Oddelenie úrazovej chirurgie 352 12 220 7 591
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 278 5 22 1 306
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 1976 107 1166 22 3271
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1024 33 19 3 1079
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedické oddelenie 2319 61 1356 8 3744
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 1675 83 1484 38 3280
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Traumatologické oddelenie 401 9 - - 410
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 1123 12 1195 5 2335
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 233 1 - - 234
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 2694 214 1888 71 4867
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 2 1 - - 3
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 5 1 - - 6
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 3787 492 3211 113 7603
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1617 73 742 9 2441
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 74 - - - 74
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 458 2 - - 460
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 714 7 - - 721
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 1431 169 1040 44 2684
Trnavský Dunajská Streda NsP D. Streda Ortopedické oddelenie 1266 61 770 13 2110
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 990 35 228 3 1256
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 984 5 780 1 1770
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 1564 139 596 34 2333
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 1896 32 726 8 2662
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1348 40 651 5 2044
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 543 5 7 - 555
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 3512 697 2698 163 7070
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 6520 360 3780 182 10842
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 137 1 - - 138
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 746 5 28 - 779
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 2561 221 1917 61 4760
Spolu 69828 5986 37456 1332 114602