Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Bratislava Nemocnica s poliklinikou Procare Trnavské Mýto Ortopedické oddelenie 71 - 81 - 152
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Klinika úrazovej chirurgie II- traumatológia 1753 129 33 1 1916
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 5920 778 4408 222 11328
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 1813 45 901 16 2775
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 18 - 2 - 20
Bratislavský Bratislava FNsP Bratislava Ortopedické - 1 - - 1
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 663 140 - - 803
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 825 170 - - 995
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 3 - - - 3
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 246 2 382 3 633
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 230 1 143 1 375
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 1500 15 856 5 2376
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 6280 974 3242 238 10734
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 4134 477 2790 132 7533
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1757 164 700 35 2656
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 74 - 144 1 219
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 4195 409 2033 112 6749
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 866 69 151 9 1095
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1668 120 738 18 2544
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 2387 240 1939 129 4695
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 2350 190 1484 39 4063
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 722 3 - - 725
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie - - 1 - 1
Nitriansky Levice Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Oddelenie úrazovej chirurgie 894 46 540 39 1519
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 270 5 22 1 298
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 2455 150 1524 39 4168
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1456 51 133 12 1652
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedické oddelenie 3130 99 2003 26 5258
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2510 139 2356 68 5073
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 540 15 - - 555
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 1973 33 2262 17 4285
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 461 6 - - 467
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 3835 254 2956 104 7149
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 1 - - - 1
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 213 4 - - 217
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 4978 652 4550 192 10372
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 2268 103 1270 16 3657
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 89 - - - 89
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 726 4 33 1 764
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 1037 8 - - 1045
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 2099 217 1475 58 3849
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 2345 153 1583 56 4137
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1472 47 498 6 2023
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 1781 29 1498 4 3312
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 2129 178 991 47 3345
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2596 58 1143 25 3822
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1789 56 1105 14 2964
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 670 6 29 - 705
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 4655 880 3883 206 9624
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 8805 483 5426 324 15038
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 182 1 - - 183
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 1007 6 39 - 1052
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 3366 327 2774 106 6573
Spolu 97434 7940 58131 2324 165829