Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Bratislava Nemocnica s poliklinikou Procare Trnavské Mýto Ortopedické oddelenie 144 - 158 - 302
Zvolen Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. Ortopedicko-traumatologické oddelenie 45 2 24 - 71
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Klinika úrazovej chirurgie II- traumatológia 1942 143 33 1 2119
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 6508 827 4949 250 12534
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 2088 55 1032 18 3193
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 18 - 2 - 20
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 660 139 - - 799
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 840 177 - - 1017
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 2 - - - 2
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 391 2 528 5 926
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 229 1 143 1 374
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 1846 16 1088 7 2957
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 6837 1029 3517 251 11634
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 4487 573 3014 142 8216
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1900 177 787 36 2900
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 191 - 235 3 429
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 4735 459 2391 151 7736
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 934 78 179 12 1203
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1900 129 987 23 3039
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 2675 239 2293 141 5348
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 2679 242 1890 53 4864
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 759 2 - - 761
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie - - 1 - 1
Nitriansky Levice Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Oddelenie úrazovej chirurgie 895 45 539 38 1517
Nitriansky Levice Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Ortopedické oddelenie 703 18 626 19 1366
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 270 5 22 1 298
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Ortopedicko traumatologická klinika 2529 156 1579 40 4304
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1539 66 143 13 1761
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedická klinika 3582 113 2290 34 6019
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2780 162 2588 77 5607
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 609 19 2 1 631
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 2147 37 2398 18 4600
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 598 8 - 1 607
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 4436 269 3429 123 8257
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 1 - - - 1
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 294 6 1 - 301
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 5698 710 5279 216 11903
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 2488 111 1468 17 4084
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 92 - - - 92
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 901 9 72 1 983
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 1208 11 - - 1219
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 2327 252 1610 63 4252
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 2992 182 2047 75 5296
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1686 67 602 8 2363
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 2241 44 1855 7 4147
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 2282 188 1076 48 3594
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2855 67 1250 31 4203
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 2017 63 1302 20 3402
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 707 6 29 - 742
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 5101 945 4274 248 10568
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 9884 515 6056 366 16821
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 197 1 - - 198
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 1110 9 47 - 1166
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 3599 349 2945 115 7008
Spolu 109805 8726 66790 2676 187997