Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Oddelenie úrazovej chirurgie - traumatológia 1584 116 31 - 1731
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 5564 725 4139 195 10623
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 1655 42 830 10 2537
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 18 - 2 - 20
Bratislavský Bratislava FNsP Bratislava Ortopedické - 1 - - 1
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 666 139 - - 805
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 837 171 - - 1008
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 3 - - - 3
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 182 2 319 1 504
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 230 1 143 1 375
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 1225 13 701 2 1941
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 5892 942 3112 223 10169
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 3920 438 2683 121 7162
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1655 154 653 33 2495
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 54 - 111 1 166
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 3898 378 1878 94 6248
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 837 60 143 9 1049
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1505 110 627 14 2256
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 2100 236 1727 119 4182
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 2115 149 1292 25 3581
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 681 2 - - 683
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie - - 1 - 1
Nitriansky Levice NsP Levice Oddelenie úrazovej chirurgie 719 30 427 28 1204
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 278 5 22 1 306
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 2368 147 1476 34 4025
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1262 39 72 10 1383
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedické oddelenie 2916 93 1821 19 4849
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2242 114 2122 58 4536
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 500 13 - - 513
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 1751 26 2037 16 3830
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 393 6 - - 399
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 3614 243 2799 95 6751
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 1 1 - - 2
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 134 4 - - 138
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 4649 648 4245 190 9732
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 2022 95 1147 14 3278
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 87 - - - 87
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 600 2 - 1 603
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 956 8 - - 964
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 1979 209 1388 58 3634
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 1967 123 1356 35 3481
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1363 45 454 5 1867
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 1546 17 1286 4 2853
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 1932 170 884 42 3028
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2420 49 1069 19 3557
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1683 50 1019 12 2764
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 621 6 28 - 655
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 4370 821 3697 186 9074
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 8210 456 5041 301 14008
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 159 1 - - 160
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 935 6 37 - 978
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 3087 300 2597 93 6077
Spolu 89612 7409 53426 2071 152518