Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Bratislava Nemocnica s poliklinikou Procare Trnavské Mýto Ortopedické oddelenie 127 - 143 - 270
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Klinika úrazovej chirurgie II- traumatológia 1879 139 33 1 2052
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 6265 810 4692 242 12009
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 1972 51 982 18 3023
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 18 - 2 - 20
Bratislavský Bratislava FNsP Bratislava Ortopedické - 1 - - 1
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 663 139 - - 802
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 824 171 - - 995
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 3 - - - 3
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 342 2 475 4 823
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 230 2 143 1 376
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 1682 16 962 6 2666
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 6672 1023 3400 248 11343
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 4335 522 2904 139 7900
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1846 175 751 35 2807
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 147 - 207 1 355
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 4486 439 2217 122 7264
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 893 74 167 11 1145
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1799 126 879 21 2825
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 2610 242 2202 138 5192
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 2565 229 1727 47 4568
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 724 3 - - 727
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie - 1 1 - 2
Nitriansky Levice Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Oddelenie úrazovej chirurgie 898 46 539 38 1521
Nitriansky Levice Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Ortopedické oddelenie 422 13 370 12 817
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 270 5 22 1 298
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Ortopedicko traumatologická klinika 2480 152 1534 39 4205
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1460 52 133 12 1657
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedické oddelenie 3368 105 2152 31 5656
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2706 156 2477 71 5410
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 609 19 1 1 630
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 2147 34 2402 17 4600
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 587 8 - 1 596
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 4207 266 3223 117 7813
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 2 - - - 2
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 264 4 - - 268
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 5414 667 4997 198 11276
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 2436 110 1432 16 3994
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 92 - - - 92
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 826 8 72 1 907
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 1208 11 - - 1219
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 2244 234 1550 58 4086
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 2820 178 1887 72 4957
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1598 56 551 8 2213
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 2152 34 1769 4 3959
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 2157 180 998 48 3383
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2761 61 1206 30 4058
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1922 61 1219 15 3217
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 707 6 29 - 742
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 4912 929 4136 231 10208
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 9474 502 5823 345 16144
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 197 1 - - 198
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 1079 8 47 - 1134
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 3557 348 2902 114 6921
Spolu 105285 8422 63368 2516 179591