Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Bratislava Nemocnica s poliklinikou Procare Trnavské Mýto Ortopedické oddelenie 108 - 114 - 222
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Klinika úrazovej chirurgie II- traumatológia 1824 136 33 1 1994
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 6102 795 4570 233 11700
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 1898 47 948 16 2909
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 18 - 2 - 20
Bratislavský Bratislava FNsP Bratislava Ortopedické - 1 - - 1
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 662 140 - - 802
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 825 170 - - 995
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 3 - - - 3
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 294 2 441 4 741
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 230 1 143 1 375
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 1651 16 933 6 2606
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 6471 1000 3298 244 11013
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 4230 505 2822 136 7693
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1801 171 719 35 2726
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 111 - 173 1 285
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 4221 410 2051 112 6794
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 872 69 153 10 1104
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1742 124 817 20 2703
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 2395 241 1950 132 4718
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 2424 207 1584 41 4256
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 724 3 - - 727
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie - - 1 - 1
Nitriansky Levice Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Oddelenie úrazovej chirurgie 897 46 540 38 1521
Nitriansky Levice Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Ortopedické oddelenie 249 9 197 12 467
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 270 5 22 1 298
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 2472 151 1529 39 4191
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1460 52 133 12 1657
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedické oddelenie 3225 100 2054 28 5407
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2510 139 2356 68 5073
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 576 16 - - 592
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 2016 33 2262 17 4328
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 563 7 - 1 571
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 4001 262 3064 108 7435
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 1 - - - 1
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 221 4 - - 225
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 5191 653 4773 192 10809
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 2268 103 1270 16 3657
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 92 - - - 92
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 754 5 40 1 800
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 1121 11 - - 1132
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 2099 232 1475 58 3864
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 2612 165 1726 65 4568
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1521 53 511 8 2093
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 1955 33 1610 4 3602
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 2129 178 991 47 3345
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2677 59 1161 27 3924
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1862 57 1169 15 3103
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 670 6 29 - 705
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 4800 911 4001 219 9931
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 9167 493 5634 337 15631
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 182 1 - - 183
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 1058 8 43 - 1109
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 3393 329 2783 108 6613
Spolu 100845 8162 60135 2415 171557