Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Bratislava Nemocnica s poliklinikou Procare Trnavské Mýto Ortopedické oddelenie 39 - 54 - 93
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Klinika úrazovej chirurgie II- traumatológia 1689 123 33 1 1846
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 5761 755 4296 207 11019
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 1732 43 860 11 2646
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 18 - 2 - 20
Bratislavský Bratislava FNsP Bratislava Ortopedické - 1 - - 1
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 665 140 - - 805
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 825 170 - - 995
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 3 - - - 3
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 214 2 352 2 570
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 230 1 143 1 375
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 1334 15 777 4 2130
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 6118 966 3183 236 10503
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 4036 456 2741 127 7360
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1707 159 679 36 2581
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 58 - 120 1 179
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 4022 395 1949 106 6472
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 855 65 150 9 1079
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1590 118 675 15 2398
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 2205 238 1832 123 4398
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 2236 175 1378 32 3821
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 723 2 - - 725
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie - - 1 - 1
Nitriansky Levice Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Oddelenie úrazovej chirurgie 823 35 486 34 1378
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 270 5 22 1 298
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 2455 150 1524 39 4168
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1373 43 117 10 1543
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedické oddelenie 3005 96 1902 22 5025
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2392 132 2273 66 4863
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 542 14 - - 556
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 1928 34 2202 17 4181
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 461 6 - - 467
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 3727 252 2879 98 6956
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 1 - - - 1
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 186 4 - - 190
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 4804 648 4379 191 10022
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 2137 99 1217 14 3467
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 89 - - - 89
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 654 2 20 1 677
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 1037 8 - - 1045
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 2039 216 1436 58 3749
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 2146 144 1448 51 3789
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1433 46 492 5 1976
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 1718 27 1448 4 3197
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 2031 175 945 45 3196
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2498 54 1110 20 3682
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1749 54 1065 12 2880
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 641 6 28 - 675
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 4533 855 3811 198 9397
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 8482 465 5246 310 14503
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 165 1 - - 166
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 976 6 38 - 1020
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 3222 317 2715 102 6356
Spolu 93804 7721 56038 2211 159774