Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Bratislava Nemocnica s poliklinikou Procare Trnavské Mýto Ortopedické oddelenie 142 - 157 - 299
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Klinika úrazovej chirurgie II- traumatológia 1914 140 33 1 2088
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 6415 824 4845 246 12330
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 2045 53 1013 18 3129
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 18 - 2 - 20
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 660 139 - - 799
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 840 177 - - 1017
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 2 - - - 2
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 369 2 514 5 890
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 229 1 143 1 374
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 1790 16 1053 6 2865
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 6757 1025 3492 252 11526
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 4444 559 2951 140 8094
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1886 176 781 36 2879
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 172 - 227 1 400
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 4656 451 2332 138 7577
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 919 77 179 12 1187
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1857 129 945 21 2952
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 2611 239 2202 139 5191
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 2636 236 1804 50 4726
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 759 2 - - 761
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie - - 1 - 1
Nitriansky Levice Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Oddelenie úrazovej chirurgie 895 45 539 38 1517
Nitriansky Levice Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Ortopedické oddelenie 595 18 519 17 1149
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 270 5 22 1 298
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Ortopedicko traumatologická klinika 2502 152 1549 39 4242
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1539 66 143 13 1761
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedické oddelenie 3483 111 2232 33 5859
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2728 160 2559 75 5522
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 609 19 2 1 631
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 2147 37 2400 17 4601
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 598 8 - 1 607
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 4331 268 3326 120 8045
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 1 - - - 1
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 277 6 - - 283
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 5586 685 5176 210 11657
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 2488 111 1468 17 4084
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 92 - - - 92
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 825 7 72 1 905
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 1208 11 - - 1219
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 2309 252 1584 63 4208
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 2924 181 1980 74 5159
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1652 64 588 8 2312
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 2210 41 1830 5 4086
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 2282 188 1076 48 3594
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2809 66 1229 31 4135
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1973 61 1262 16 3312
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 707 6 29 - 742
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 4978 938 4150 241 10307
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 9716 512 5955 360 16543
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 197 1 - - 198
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 1107 9 48 - 1164
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 3584 349 2933 115 6981
Spolu 107970 8626 65355 2612 184563