Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Klinika úrazovej chirurgie II- traumatológia 1626 120 32 - 1778
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 5717 738 4284 202 10941
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 1692 43 853 10 2598
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 18 - 2 - 20
Bratislavský Bratislava FNsP Bratislava Ortopedické - 1 - - 1
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 667 139 - - 806
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 836 171 - - 1007
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 3 - - - 3
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 199 2 345 1 547
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 230 1 143 1 375
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 1263 13 734 2 2012
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 6051 949 3173 224 10397
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 3996 445 2732 125 7298
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1686 155 679 35 2555
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 57 - 118 1 176
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 3927 380 1903 97 6307
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 855 65 150 9 1079
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1572 115 662 14 2363
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 2117 236 1741 119 4213
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 2196 164 1365 30 3755
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 681 2 - - 683
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie - - 1 - 1
Nitriansky Levice NsP Levice Oddelenie úrazovej chirurgie 761 33 442 32 1268
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 278 5 22 1 306
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 2368 147 1476 34 4025
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1262 39 72 10 1383
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedické oddelenie 2984 96 1882 22 4984
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2242 114 2192 62 4610
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 500 13 - - 513
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 1751 26 2044 16 3837
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 393 6 - - 399
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 3697 247 2877 95 6916
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 1 1 - - 2
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 170 4 - - 174
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 4656 648 4255 190 9749
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 2075 97 1181 14 3367
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 87 - - - 87
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 600 2 - 1 603
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 956 8 - - 964
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 2013 213 1418 58 3702
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 2047 131 1426 42 3646
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1421 45 492 5 1963
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 1557 17 1295 4 2873
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 1950 170 897 42 3059
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2499 53 1110 20 3682
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1718 53 1056 12 2839
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 621 6 28 - 655
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 4445 833 3807 196 9281
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 8428 463 5205 310 14406
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 159 1 - - 160
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 955 6 38 - 999
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 3087 300 2597 93 6077
Spolu 91297 7519 54739 2131 155686