Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Bratislava Nemocnica s poliklinikou Procare Trnavské Mýto Ortopedické oddelenie 144 - 158 - 302
Zvolen Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. Ortopedicko-traumatologické oddelenie 133 7 63 - 203
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Klinika úrazovej chirurgie II- traumatológia 1994 151 35 1 2181
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 6670 838 5163 268 12939
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 2107 55 1032 18 3212
Bratislavský Nemocnica Bory - Penta Hospitals Ortopedicko-traumatologické oddelenie 135 4 74 - 213
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 18 - 2 - 20
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 660 139 - - 799
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 840 177 - - 1017
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 2 - - - 2
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 421 2 572 6 1001
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 229 1 143 1 374
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 2005 21 1217 8 3251
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 7017 1055 3648 263 11983
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 4645 588 3069 145 8447
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1937 179 836 36 2988
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 212 - 280 3 495
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 4903 474 2508 159 8044
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 971 85 195 13 1264
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1952 131 1049 26 3158
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 2824 240 2480 150 5694
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 2769 252 2027 60 5108
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 765 2 3 1 771
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie - - 1 - 1
Nitriansky Levice Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Oddelenie úrazovej chirurgie 895 45 539 38 1517
Nitriansky Levice Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Ortopedické oddelenie 896 22 818 24 1760
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 270 5 22 1 298
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Ortopedicko traumatologická klinika 2583 158 1621 43 4405
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1640 73 151 13 1877
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedická klinika 3722 114 2387 36 6259
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2937 174 2751 86 5948
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 632 21 2 1 656
Prešovský Stará Ľubovňa - Ľubovnianska nemocnica Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie 43 2 21 3 69
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 2317 39 2600 21 4977
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 650 12 - 1 663
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 4583 279 3554 125 8541
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 1 - - - 1
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 323 6 2 - 331
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 5862 731 5480 231 12304
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 2610 117 1546 18 4291
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 94 - - - 94
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 966 15 170 1 1152
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 1292 11 - - 1303
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 2385 252 1645 81 4363
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 3100 182 2157 75 5514
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1770 74 667 10 2521
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 2341 45 1936 7 4329
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 2419 198 1172 48 3837
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2924 67 1299 33 4323
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 2083 64 1370 21 3538
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 752 6 30 - 788
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 5235 967 4415 257 10874
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 10169 524 6244 377 17314
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 215 1 - - 216
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 1142 10 48 - 1200
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 3770 372 3104 118 7364
Spolu 114201 8990 70316 2829 196336