Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Oddelenie úrazovej chirurgie - traumatológia 1600 118 32 - 1750
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 5658 732 4206 200 10796
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 1681 43 843 10 2577
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 18 - 2 - 20
Bratislavský Bratislava FNsP Bratislava Ortopedické - 1 - - 1
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 667 139 - - 806
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 836 171 - - 1007
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 3 - - - 3
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 190 2 333 1 526
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 230 1 143 1 375
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 1252 13 721 2 1988
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 6000 948 3133 224 10305
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 3975 439 2708 123 7245
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1678 155 667 35 2535
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 54 - 115 1 170
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 3927 379 1903 97 6306
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 837 62 143 9 1051
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1539 112 645 14 2310
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 2110 236 1739 119 4204
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 2158 153 1332 29 3672
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 681 2 - - 683
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie - - 1 - 1
Nitriansky Levice NsP Levice Oddelenie úrazovej chirurgie 761 33 442 32 1268
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 278 5 22 1 306
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 2368 147 1476 34 4025
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1262 39 72 10 1383
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedické oddelenie 2954 96 1859 20 4929
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2242 114 2122 58 4536
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 500 13 - - 513
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 1751 26 2037 16 3830
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 393 6 - - 399
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 3665 243 2855 95 6858
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 1 1 - - 2
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 134 4 - - 138
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 4656 648 4255 190 9749
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 2075 97 1181 14 3367
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 87 - - - 87
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 600 2 - 1 603
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 956 8 - - 964
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 1998 209 1388 58 3653
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 2021 129 1397 41 3588
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1385 45 474 5 1909
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 1546 17 1286 4 2853
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 1940 170 888 42 3040
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2420 49 1069 19 3557
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1711 53 1050 12 2826
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 621 6 28 - 655
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 4422 827 3771 188 9208
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 8335 460 5138 309 14242
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 159 1 - - 160
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 943 6 37 - 986
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 3087 300 2597 93 6077
Spolu 90592 7463 54120 2109 154284