Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Bratislava Nemocnica s poliklinikou Procare Trnavské Mýto Ortopedické oddelenie 25 - 31 - 56
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Klinika úrazovej chirurgie II- traumatológia 1661 122 32 - 1815
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 5722 750 4288 203 10963
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 1711 43 855 11 2620
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 18 - 2 - 20
Bratislavský Bratislava FNsP Bratislava Ortopedické - 1 - - 1
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 665 140 - - 805
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 825 170 - - 995
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 3 - - - 3
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 205 2 346 1 554
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 230 1 143 1 375
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 1285 13 748 2 2048
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 6081 967 3185 236 10469
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 4008 448 2730 125 7311
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1694 155 678 36 2563
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 57 - 119 1 177
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 4022 395 1949 106 6472
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 855 65 150 9 1079
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1578 117 668 15 2378
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 2208 236 1832 123 4399
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 2202 167 1365 30 3764
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 723 2 - - 725
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie - - 1 - 1
Nitriansky Levice Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Oddelenie úrazovej chirurgie 791 35 464 33 1323
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 271 5 22 1 299
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 2454 150 1524 37 4165
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1351 41 115 10 1517
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedické oddelenie 2983 96 1882 22 4983
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2392 132 2275 64 4863
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 542 14 - - 556
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 1928 34 2202 17 4181
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 393 6 - - 399
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 3697 248 2877 95 6917
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 1 - - - 1
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 186 4 - - 190
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 4690 647 4326 190 9853
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 2137 98 1217 14 3466
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 89 - - - 89
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 654 2 20 1 677
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 1037 8 - - 1045
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 2039 216 1436 58 3749
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 2096 139 1444 48 3727
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1426 45 492 5 1968
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 1718 27 1450 4 3199
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 2031 175 945 45 3196
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2501 53 1110 20 3684
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1730 53 1057 12 2852
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 641 6 28 - 675
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 4460 838 3807 197 9302
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 8464 464 5240 310 14478
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 165 1 - - 166
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 962 6 38 - 1006
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 3225 313 2717 101 6356
Spolu 93059 7653 55820 2185 158717