Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Bratislava Nemocnica s poliklinikou Procare Trnavské Mýto Ortopedické oddelenie 39 - 54 - 93
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Klinika úrazovej chirurgie II- traumatológia 1714 124 33 1 1872
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 5832 766 4346 216 11160
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 1753 44 870 12 2679
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 18 - 2 - 20
Bratislavský Bratislava FNsP Bratislava Ortopedické - 1 - - 1
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 665 140 - - 805
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 824 170 - - 994
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 3 - - - 3
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 226 2 364 2 594
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 230 1 143 1 375
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 1410 15 819 4 2248
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 6164 972 3200 238 10574
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 4090 469 2767 129 7455
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1735 162 691 36 2624
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 64 - 130 1 195
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 4022 395 1949 106 6472
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 857 65 150 9 1081
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1634 118 705 15 2472
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 2204 238 1831 123 4396
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 2311 181 1448 36 3976
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 722 3 - - 725
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie - - 1 - 1
Nitriansky Levice Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Oddelenie úrazovej chirurgie 895 43 540 39 1517
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 270 5 22 1 298
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 2455 150 1524 39 4168
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1373 43 117 10 1543
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedické oddelenie 3081 97 1964 25 5167
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2392 132 2272 66 4862
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 541 15 - - 556
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 1928 33 2202 17 4180
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 461 6 - - 467
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 3763 252 2910 98 7023
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 1 - - - 1
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 202 4 - - 206
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 4868 652 4451 192 10163
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 2162 100 1217 14 3493
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 89 - - - 89
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 654 2 20 1 677
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 1037 8 - - 1045
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 2069 217 1451 58 3795
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 2254 147 1518 52 3971
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1449 46 494 5 1994
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 1719 27 1448 4 3198
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 2031 175 945 45 3196
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2498 54 1110 20 3682
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1772 54 1094 14 2934
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 641 6 28 - 675
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 4600 865 3847 202 9514
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 8697 475 5356 317 14845
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 165 1 - - 166
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 986 6 38 - 1030
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 3219 319 2715 102 6355
Spolu 95016 7803 56796 2252 161867