Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Bratislava Nemocnica s poliklinikou Procare Trnavské Mýto Ortopedické oddelenie 97 - 99 - 196
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Klinika úrazovej chirurgie II- traumatológia 1795 130 33 1 1959
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 5970 788 4465 230 11453
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 1857 46 920 16 2839
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 18 - 2 - 20
Bratislavský Bratislava FNsP Bratislava Ortopedické - 1 - - 1
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 662 140 - - 802
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 825 170 - - 995
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 3 - - - 3
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 278 2 416 3 699
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 230 1 143 1 375
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 1610 16 913 6 2545
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 6380 991 3271 241 10883
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 4188 487 2797 132 7604
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1782 167 705 35 2689
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 95 - 153 1 249
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 4221 410 2051 112 6794
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 866 69 151 9 1095
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1709 121 782 20 2632
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 2396 240 1952 130 4718
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 2381 201 1518 39 4139
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 724 3 - - 727
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie - - 1 - 1
Nitriansky Levice Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Oddelenie úrazovej chirurgie 897 46 540 38 1521
Nitriansky Levice Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Ortopedické oddelenie 192 8 143 11 354
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 270 5 22 1 298
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 2469 151 1528 39 4187
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1460 52 133 12 1657
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedické oddelenie 3145 99 2008 26 5278
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2510 139 2356 68 5073
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 576 16 - - 592
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 2016 33 2262 17 4328
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 562 7 - 1 570
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 3914 259 2993 107 7273
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 1 - - - 1
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 221 4 - - 225
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 5096 652 4661 192 10601
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 2268 103 1270 16 3657
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 89 - - - 89
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 726 4 33 1 764
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 1121 11 - - 1132
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 2099 232 1475 58 3864
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 2492 160 1650 61 4363
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1482 47 498 7 2034
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 1956 31 1610 4 3601
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 2129 178 991 47 3345
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2637 59 1150 25 3871
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1826 57 1141 15 3039
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 670 6 29 - 705
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 4738 902 3915 211 9766
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 9000 491 5539 333 15363
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 182 1 - - 183
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 1039 8 42 - 1089
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 3393 329 2783 108 6613
Spolu 99490 8076 59154 2376 169096