Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Bratislava Nemocnica s poliklinikou Procare Trnavské Mýto Ortopedické oddelenie 144 - 158 - 302
Zvolen Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. Ortopedicko-traumatologické oddelenie 177 8 93 - 278
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Klinika úrazovej chirurgie II- traumatológia 2011 153 35 1 2200
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 6729 846 5224 279 13078
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 2107 55 1032 18 3212
Bratislavský Nemocnica Bory - Penta Hospitals Ortopedicko-traumatologické oddelenie 135 4 74 - 213
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 18 - 2 - 20
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 660 139 - - 799
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 840 177 - - 1017
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 2 - - - 2
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 441 3 599 8 1051
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 237 1 143 1 382
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 2044 21 1244 10 3319
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 7058 1062 3679 265 12064
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 4694 591 3064 148 8497
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1965 180 859 36 3040
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 234 - 305 4 543
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 4970 477 2559 162 8168
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 971 85 195 13 1264
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1988 131 1077 26 3222
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 2824 240 2478 151 5693
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 2830 258 2136 66 5290
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 800 2 3 1 806
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie - - 1 - 1
Nitriansky Levice Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Oddelenie úrazovej chirurgie 895 45 539 38 1517
Nitriansky Levice Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Ortopedické oddelenie 1003 24 918 26 1971
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 270 5 22 1 298
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Ortopedicko traumatologická klinika 2589 161 1626 44 4420
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1640 73 151 13 1877
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedická klinika 3789 114 2444 38 6385
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2999 174 2826 86 6085
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 632 21 2 1 656
Prešovský Stará Ľubovňa - Ľubovnianska nemocnica Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie 43 2 21 3 69
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 2317 39 2600 21 4977
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 657 12 - 1 670
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 4678 280 3644 127 8729
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 1 - - - 1
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 338 6 2 - 346
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 5950 745 5574 241 12510
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 2610 117 1546 18 4291
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 94 - - - 94
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 966 15 170 1 1152
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 1291 12 - - 1303
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 2395 255 1653 83 4386
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 3153 183 2224 75 5635
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1786 75 690 11 2562
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 2374 45 1987 7 4413
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 2419 198 1172 48 3837
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2957 69 1331 35 4392
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 2125 68 1410 21 3624
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 752 6 30 - 788
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 5309 974 4489 260 11032
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 10316 527 6354 382 17579
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 215 1 - - 216
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 1152 10 48 - 1210
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 3770 372 3104 118 7364
Spolu 115591 9064 71547 2890 199092