Pracoviská SAR

Zoznam pracovísk v Slovenskej republike, v ktorých sa vykonávajú endoprotetické operácie a informácie o počte endoprotetických operácií vykonaných na jednotlivých pracoviskách (* počet operácii je odvodený od počtu záznamov v tomto systéme).

Rok:

Celkovo

Kraj Mesto Názov Oddelenie Počet operácií*
Bedro primárne Bedro revízne Koleno primárne Koleno revízne Spolu
Bratislava Nemocnica s poliklinikou Procare Trnavské Mýto Ortopedické oddelenie 39 - 54 - 93
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Klinika úrazovej chirurgie II- traumatológia 1683 123 33 1 1840
Banskobystrický Banská Bystrica FNsP F.D.Roosevelta B. Bystrica Ortopedická klinika SZU 5738 752 4291 206 10987
Banskobystrický Lučenec VNsP Lučenec Oddelenie ortopédie a úrazovej chirurgie 1716 43 855 11 2625
Bratislavský Bratislava DFNsP Bratislava Detská ortopedická klinika 6 - 10 2 18
Bratislavský Bratislava FNsP Traumatologické 18 - 2 - 20
Bratislavský Bratislava FNsP Bratislava Ortopedické - 1 - - 1
Bratislavský Bratislava I.Ortopedická klinika 665 140 - - 805
Bratislavský Bratislava II.Ortopedická klinika 825 170 - - 995
Bratislavský Bratislava Nemocnica Ministerstva obrany 3 - - - 3
Bratislavský Bratislava Nemocnica sv. Michala Traumatologické oddelenie 209 2 346 2 559
Bratislavský Bratislava NsP Medissimo Bratislava Ortopedické oddelenie 230 1 143 1 375
Bratislavský Bratislava Sport & Endo Clinic Bratislava Clinica Orthopedica 1334 15 777 4 2130
Bratislavský Bratislava UN Bratislava I.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica Ružinov) 6109 965 3183 236 10493
Bratislavský Bratislava UN Bratislava II.Ortopedicko-traumatologická klinika (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda) 4020 452 2734 126 7332
Bratislavský Bratislava UN Bratislava Klinika úrazovej chirurgie (Nemocnica ak. L. Dérera) 1701 157 678 36 2572
Bratislavský Malacky Nemocničná a.s., Malacky Chirurgické oddelenie 58 - 119 1 178
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva 4022 395 1949 106 6472
Košický Košice UN L.Pasteura Košice Klinika úrazovej chirurgie 855 65 150 9 1079
Košický Košice ŽZ Košice Ortopedické oddelenie 1582 118 670 15 2385
Košický Košice-Šaca Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica Klinika muskuloskeletálnej a športovej medicíny 2205 238 1832 123 4398
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce Ortopedické oddelenie 2222 174 1366 32 3794
Košický Michalovce NsP Š. Kukuru Michalovce a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie 723 2 - - 725
Košický Rožňava NsP sv. Barbory Rožňava Oddelenie úrazovej chirurgie 43 - - - 43
Košický Trebišov NsP Traumatologicko-ortopedické oddelenie - - 1 - 1
Nitriansky Levice Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Oddelenie úrazovej chirurgie 819 35 480 34 1368
Nitriansky Nitra FN Ortopedické oddelenie 270 5 22 1 298
Nitriansky Nitra FN Traumatologické oddelenie 150 2 - - 152
Nitriansky Nitra FN Nitra Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 2455 150 1524 39 4168
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Oddelenie úrazovej chirurgie 1373 43 117 10 1543
Nitriansky Nové Zámky FNsP N. Zámky Ortopedické oddelenie 2982 96 1882 22 4982
Nitriansky Topoľčany NsP Topoľčany Ortopedické oddelenie 2392 132 2273 66 4863
Nitriansky Topoľčany Svet zdravia Nemocnica Topoľčany Oddelenie úrazovej chirurgie 542 14 - - 556
Prešovský Humenné Nemocnica A.Leňa Humenné Ortopedické oddelenie 1928 34 2202 17 4181
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Oddelenie úrazovej chirurgie s JIS 461 6 - - 467
Prešovský Poprad Nemocnica Poprad Ortopedické oddelenie 3717 251 2876 98 6942
Prešovský Poprad NsP Traumatologické oddelenie 1 - - - 1
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Oddelenie úrazovej chirurgie 186 4 - - 190
Prešovský Prešov FNsP J.A.Reimana Prešov Ortopedické oddelenie 4751 647 4344 191 9933
Prešovský Vranov n. Topľou Vranovská nemocnica Chirurgické oddelenie 28 1 - - 29
Trenčiansky Bojnice NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach Ortopedicko-traumatologické oddelenie 2137 99 1217 14 3467
Trenčiansky Partizánske NsP Partizánske Chirurgické oddelenie 89 - - - 89
Trenčiansky Považská Bystrica NsP P. Bystrica Ortopedické oddelenie 654 2 20 1 677
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Oddelenie úrazovej chirurgie 1037 8 - - 1045
Trenčiansky Trenčín FN Trenčín Ortopedické oddelenie 2039 216 1436 58 3749
Trnavský Dunajská Streda Nemocnica s Poliklinikou Dunajská Streda Ortopedické oddelenie 2146 144 1448 50 3788
Trnavský Galanta NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Oddelenie úrazovej chirurgie a ortopédie 1428 45 492 5 1970
Trnavský Piešťany Nemocnica A. Wintera Piešťany Ortopedické oddelenie 1718 27 1448 4 3197
Trnavský Skalica FNsP Skalica a.s. Ortopedické oddelenie 2031 175 945 45 3196
Trnavský Trnava FN Trnava Traumatologicko-ortopedická klinika 2498 54 1110 20 3682
Žilinský Dolný Kubín DNsP L.N.Jégeho D. Kubín Ortopedicko-traumatologické oddelenie 1737 54 1058 12 2861
Žilinský Liptovský Mikuláš LNsP L. Mikuláš Oddelenie úrazovej chirurgie 641 6 28 - 675
Žilinský Martin UN Martin Ortopedická klinika 4502 849 3810 198 9359
Žilinský Ružomberok ÚVN SNP Ružomberok - FN Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie 8464 465 5238 310 14477
Žilinský Trstená HNsP Trstená Chirurgické oddelenie 165 1 - - 166
Žilinský Žilina FNsP Žilina Oddelenie úrazovej chirurgie 973 6 38 - 1017
Žilinský Žilina FNsP Žilina Ortopedické oddelenie 3222 317 2715 102 6356
Spolu 93542 7701 55916 2208 159367